Hur länge kan jag lämna hunden i bilen?

Hur länge kan man lämna hunden i bilen
Kan man verkligen lämna sin hund i bilen med gott samvete? Och om man gör det - hur länge är ofarligt? | Foto av Eszter Hornyai från Pixabay

Som hundägare kan det kännas som en självklarhet att man själv aldrig skulle utsätta sin hund för det man så ofta kan läsa om i tidningar eller på nätet – hur hundar överhettas i en varm bil under sommaren.

Tyvärr uppstår denna situation oftare än vad man kan tro, och utan att man tänker på det kommer en dag då man tvingas lämna hunden i bilen för ett snabbt ärende. Det många inte tänker på är hur detta snabba ärende kan komma att utsätta hunden för obehag och skador på grund av för höga eller låga temperaturer då den är instängd i bilen utan uppsikt.

Fundera innan du tar med hunden i bilen

Innan du väljer ett ta med hunden i bilen, oavsett om det gäller ett mindre ärende eller en längre resa, bör du fundera över om hunden mår bra av att följa med eller om du istället bör lämna den hemma eller exempelvis hos en kompis om du ska vara borta en längre period. Skulle du välja att ta med hunden i bilen bör du fundera på om du någon gång under resans gång kommer behöva lämna hunden ensam i bilen, och i så fall se till att hunden har det den behöver för att må bra under tiden.

Det finns en del regler att följa när det gäller att ta med hund i bilen. Enligt jordbruksverket gäller följande:

  • Hunden ska rastas och erbjudas vatten minst var sjätte timme.
  • När bilen står still får hunden förvaras i en bur eller i bilens kombiutrymme i max tre timmar. Hunden får alltså till exempel inte förvaras i bilen en hel arbetsdag.

Vad säger lagen om att lämna hunden ensam i bilen?

När det kommer till att lämna hunden i bilen om det är varmt ute finns det även där en del regler att följa. Den grundläggande regeln är att hunden inte får lämnas ensam i bilen utan tillsyn om temperaturen inne i bilen förväntas överstiga +25 grader. Tänk på att även om bilen står i skuggan kan temperaturen snabbt stiga till obekväma temperaturer, trots att du öppnar en glipa i fönstret eller försöker dig på någon annan form av ventilation. Utöver temperaturen måste du som hundägare även ta hänsyn till luftfuktigheten – ju högre luftfuktighet desto svårare blir det för hunden att andas.

Även kyla är farligt för hundar i bil

Att det är farligt och ohälsosamt för hunden att lämnas i en varm bil är hundägare idag relativt väl medvetna om. Något som många hundägare däremot inte tänker på, eller inte vet om, är hur farligt det kan vara att lämna hunden i bilen om det är kallt ute. Till skillnad från värmens gräns om +25 grader är gränsen för kyla på -5 grader. Det innebär alltså att om det finns en risk för att temperaturen i bilen understiger -5 grader får hunden inte lämnas ensam utan tillsyn.

Olika raser är olika känsliga för kyla/ värme

Självklart har olika hundraser olika gränser när det gäller hur de klarar av kyla eller värme. Oavsett om hunden sällan flåsar i varma temperaturer eller om den klarar av promenader i -15 grader upplevs -5 grader i en bil som betydligt kallare. När det är minusgrader ute sjunker temperaturen i en stillastående bil betydligt snabbare än man kanske tror. I och med att hunden också har ett begränsat utrymme att röra sig på blir det svårt för den att hålla värmen uppe, samtidigt som flåsandet gör att det blir fuktigt och kroppen kyls ner snabbare.

Tänk på bilens utrymme

Ytterligare en faktor som är viktig att tänka på när hunden ska följa med i bilen är
utrymmet. För att hunden ska kunna följa med ska utrymmet vara minst det minimimått som står i bilagorna i ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur”. Utrymmet ska alltså vara tillräckligt stort för att den ska kunna stå och ligga utan att det är trångt eller obekvämt.

Temperaturen i bilen blir högre än vad man tror

Sommaren 2014 gjorde SKK en undersökning om vilken temperatur en bil hade under olika tidpunkter på dagen. Det visade sig att temperaturerna i bilen börjar bli obekvämt höga redan från tidig förmiddag, trots att utomhustemperaturen inte var så hög. Dessa tidpunkter och respektive temperaturökningar visade undersökningen:

KlockslagTemperatur uteVäderlekTemperatur i bil
08.30+22 graderSol+23 grader
09.30+22 graderSol+38 grader
10.30+25 graderSol+ 47 grader
11.30+26 graderSol+50 grader
12.30+27 grader Sol+52 grader
13.30+27 graderSol+52 grader
14.30+28 graderSol+50 grader

Om vi människor svettas och blir andfådda när temperaturen börjar närma sig +30 grader kan du tänka dig hur jobbigt och farligt det kan vara för hunden bär temperaturen börjar stiga över +25.

Vad händer med hunden när det blir för varmt?

När temperaturen börjar stiga upp emot +25 grader blir det obekvämt och jobbigt och hunden får det svårt att andas. När den får svårt att andas börjar den flåsa, vilket skapar en högre luftfuktighet och förvärrar situationen ytterligare då hunden överhettas ännu snabbare.

Att värmen är så påfrestande för hunden både fysiskt och psykiskt är för att hundar inte svettas som vi människor och kan därför inte reglera temperaturen på samma sätt. För att kyla ned sig måste de istället flåsa eller ha kroppskontakt med något svalt. Om temperaturen runt om är för hög fungerar inte temperaturregleringen, och är luften för varm kan flåsandet få motsatt effekt och till och med bli farligt. Drabbas hunden av värmeslag kan det få betydande konsekvenser och i extrema fall kan det leda till döden.

Vad händer med hunden när det blir för kallt?

Om temperaturen istället börjar sjunka under nollan kan hunden få andra skador och problem. De kan få ytliga köldskador på exempelvis öron och svans då delar av kroppen är de mest utsatta. Blir hunden nedkyld inombords börjar den frysa och pälsen reser sig för att skapa utrymme för varmare luft. Sedan tappar den energi och börjar skaka då värme frigörs för att den ska hålla sig varm. Musklerna blir sen stela, blodtrycket sjunker och andningen blir ansträngd. Om hunden blir väldigt nedkyld kan den gå i koma, och i värsta fall även här leda till döden.

Förbered bilen om hunden måste lämnas ensam

Som hundägare vill man ju aldrig utsätta sin fyrbenta vän för något obehagligt eller farligt, framförallt inte med mening. Om du av någon anledning skulle behöva lämna din hund i bilen en kort stund finns det saker du kan göra för att förbereda både hunden och bilen, både på sommaren och vintern.

För att undvika att hunden överhettas i bilen på sommaren kan du:

  • Se till att parkera i skuggan
  • Se till att hunden har tillgång till kallt vatten
  • Installera grindar eller en bur så att bakluckan eller en dörr kan stå öppen
  • Lämna aldrig hunden ensam en lång stund!

På vintern kan du:

  • Se till att bilen är ordentligt varm innan du lämnar den
  • Lägga en fäll eller ett varmt täcke där hunden ska ligga
  • Lägga fram filtar som hunden kan krypa under om den börjar frysa
  • Lämna aldrig hunden ensam en lång stund!