Skyddsväst för hund – Här får du 50% i bidrag av Länstyrelsen

Artikeln innehåller reklamlänkar

0
11236
Foto: romanhoertner/Pixabay CC0 1.0

Vanliga orsaker till att jakthundar skadas allvarligt

Varje år skadas och dödas faktiskt flera hundra hundar i Sverige av vilt. Enligt statistik från Agria så dödades/skadades 18 hundar (försäkrade hos dem) av varg under 2016. Antalet olyckor med lodjur var 4 under samma år. Slutligen stod vildsvin för hela 130 skadade/dödade hundar under samma period. En annan post säger att även 71 föll offer för ”vilda djur”. Och detta är bara siffror från ett försäkringsbolag. Antalet angrepp från lodjur är inte så stort men skadorna kan bli väldigt omfattande i de fall hunden överlever.

- Annons -
 
💚 LoFi - Relax - Plugga - Följ på Spotify
   

”Vildsvin stod för 130 skadade/dödade hundar under ett år”

Därför ger länstyrelsen bidrag

De flesta av landets olika länstyrelser som har mycket rovdjur i länet går in med ett bidrag till de som skall köpa en skyddsväst till sin jakthund. Man vill på detta sätt ”gynna användningen av skyddsväst till hund samt att efter utvärdering kunna se vilken effekt västar har för att skydda hundar vid angrepp från fredade rovdjur”.

Alla har något olika regler och krav för att du skall få bidraget. Därför har vi varit i kontakt med samtliga länstyrelser i landet för att reda ut det hela.

Man ger i huvudsak bidrag till två typer av skyddsvästar. Elväst eller Väst med vassa piggar.

Innan vi kommer till hela listan med alla Sveriges länstyrelser och vad de ger i bidrag så kommer info om två olika typer av västar.


1. Woolf proof

Elväst – Varg, Drunkning

En av de modeller man kan söka bidrag till är en så kallad elväst för jakthund. Om hunden blir angripen av ett rovdjur så skall en elväst ge ifrån sig en stöt vid ett tryck som motsvarande ett bett.

Sveriges lantbruks universitets viltskade center gjorde en sammanställning efter att en elväst av märket Woolf proof använts på 10 hundar under 200 jaktdagar. Resultatet var övervägande positivt.

Enligt undersökningen rekommenderade alla hundförarna andra att köpa västen även om den var dyr. Alla medverkande sa att de skulle fortsätta använda skyddsvästarna. Några sa till och med att de inte kunde tänka sig att släppa sin hund utan västen.

bedömdes att faktiskt kunna avbryta ett vargangrepp

Det fanns både positiv och negativ påverkan för hunden under jakten men bara i liten omfattning. Elvästen bedömdes att faktiskt kunna avbryta ett vargangrepp. Hundförarna i testet tyckte att hunden kunde röra sig bra i västen. Vid ett tillfälle gick en av hundarna genom isen och låg i vattnet i 10 min. ”Hunden tyngdes inte ner av västen i vattnet” berättade hundföraren. Den fick inte heller någon stöt. Det är däremot viktigt att beställa rätt storlek då några hade problem med löst sittande västar som kunde leda till skavsår. Detta berodde delvis på att man beställt en väststorlek till två olika hundar.

 • Innovativ och nytänk
 • Flytväst
 • Lång leveranstid
 • Svensktillverkad
 • Högt pris

2. Väst Protector Pro

Foto: PN Jakt, Protector Pro

Varg, Vildsvin, Trafik, Drunkning

Om man inte vill ha en väst med el så finns det andra bra alternativ som även kostar lite mindre. OBS! Detta är en modell som vissa länstyrelser inte ger bidrag till. Kontakta din länstyrelse för att se exakt vad som gäller.

Väst protector finns i två olika modeller. Protector Pro (PN Jakt) har så kallat ”varg-stål” som monteras separat på var sin sida av GPS-fickorna. Behöver du bara skydd mot vildsvin, trafik och drunkning så räcker det med Väst Protector Euro (PN Jakt). Enda skillnaden mellan modellerna skall vara just varg-stålet (och färgen verkar det som).

har enligt butiken ”absolut högsta skyddsklassen”

Protector Pro har enligt butiken ”absolut högsta skyddsklassen och bäst i alla test när det gäller yttre våld från bett och betar”. Signalgul till färgen med reflexer runt om. Här har man valt att använda bred kardborre för att stänga västen i stället för dragkedjor och spännen.

En annan fördel är att västen kommer med en Agria garanti som tar hela självrisken vid en eventuell skada eller olycka med din hund. Den skall gälla ”oavsett skadans art” enligt butik. Detta kan vara ett starkt argument om man inte lyckas få länstyrelsen att bidra med halva kostnaden.

 • Vargstål (Pro modellen)
 • Signalgul med reflexer
 • Flytegenskaper
 • Bred kardborre med steglös justering
 • Agria självrisk-eliminering ingår

 

Andra smarta skydd

En så kallad ”vargpingla” kan hålla vargen på avstånd. Det tror man på länstyrelsen i Västmanlands län och delar därför ut den gratis. Ljudet tros antingen påminna om människor eller skrämma vargen för att ljudet och plingandet låter nytt och okänt. Bor du i länet så kan det vara en billig (öhh… jag menar gratis) livförsäkring för din hund.

Varför är mitt län är inte med på listan?

Exempelvis Gotland är befriat från större rovdjur som skulle kunna skada en hund. Därför har man av förståeliga skäl inte heller något bidrag till skyddsväst här. Övriga län som inte finns i listan har helt enkelt inga bidrag eller tror sig inte bevilja en ansökan om skyddsväst. Jag råder ändå dig att kontakta din länstyrelse direkt per telefon om du inte hittar den i listan nedan och ändå be om att få ansöka om ett bidrag.

Här kan du ansöka om bidrag till skyddsväst till hund

Jag har varit i kontakt med alla länstyrelser i Sverige och tagit reda på om de har och vad som krävs för att få bidraget. Här är listan i bokstavsordning.


Dalarna

Söka bidrag:

Här kan du få bidrag om du vill köpa skyddsvästar till hundar som arbetar lösa på eftersök eller jakt inom Dalarnas län. Du kan få bidrag up till 50 % av kostnaden (exklusive moms). Det högsta bidragsbeloppet som du kan få är 5 000 kronor.

Ansökan om bidrag till skyddsväst för hund

Rovdjur i länet:

 • Björn – Vanligast i de centrala och östra delarna av Dalarna. Det finns runt 400 björnar i länet.
 • Järv – Förkommer mest i fjällregionen av Dalarna. Senaste uppskattningen 2014 visar på ett 20 tal Järvar.
 • Lodjur – Har minskat kraftigt i antal de senaste åren. Från närmare 175 exemplar till runt 25 enligt siffror från 2013.
 • Varg – Förekommer över hela Dalarna men vanligast i de centrala och södra delarna. Siffror från 2013 visar att det finns uppskattningsvis ett 80-tal vargar i länet.

Gävleborg

Söka bidrag:

Länsstyrelsen i Gävleborg kan ge dig bidrag till skyddsväst med piggar eller elvästar för jakthundar. Här kan du få bidrag med 50% av priset (exkl. moms) men som mest ett bidragsbelopp på 5 000 kr. Detta gäller för hundar som arbetar lösa på eftersök inom Gävleborgs län och betalas i första hand ut till de som har använder sig av jakthund.

Ansökan om bidrag till skyddsväst för hund

Rovdjur i länet:

 • Björn – Vid inventeringen 2012 uppskattades antalet björnar till ca 380 st. Detta är faktiskt en liten minskning från tidigare år. Fins i hela länet men i mindre omfattning kring kustområdena och de södra delarna.
 • Järv – Mestadels i de nordliga och nordvästra delarna. Inga siffror om antal finns för närvarande.
 • Lodjur – Enligt beräkningar 2015/2016 så finns det ca 110 st lodjur i Gävleborg. Detta är en liten ökning från åren innan.
 • Varg – Observationer finns i hela länet. Antalet vandringar genom länet har ökat de sensate åren. Man känner 2016 till 14 revir samt 8 valpkullar i området.

Halland

Söka bidrag:

Även om inte Halland är speciellt rovdjurstätt så finns de observationer i länet. Det kan vara svårt att få en ansökan om bidrag till skyddsväst beviljad beroende på den lilla risk som finns för angrepp på din hund vid jakten. I alla fall om den sker i Halland. Vill du ändå göra ett försök så kontakta dem här.

Länstyrelsen i Hallands hemsida

Rovdjur i länet:

 • Lodjur – Finns en fast stam i området. Lohanar kan påträffas över hela länet.
 • Varg – Halland har haft vargbesök vid ett flertal tillfällen under senare år.
 • Björn – Mycket sällsynt men har förekommit.

Jämtland

Söka bidrag:

Vill du använda dig av skyddsväst på din hund när du jagar i Jämtland så finns det inget specifikt bidrag att söka. Däremot så kan man ansöka om bidrag hos länstyrelsen för att förebygga viltskador av olika slag. I normala fall betalar de ut 80% av kostnaden som bidrag mot uppvisande av kvitto. Men detta belopp kan variera i detta specifika fall. När jag kontaktade ansvarig på myndigheten berättade denne att man ”betalar ut mer bidrag till elstängsel kring bikupor än vad man gör till skyddsvästar för hundar”. Detta då man inte har så mycket varg i området. Lättast är att kontakta dem via telefon.

Ansökan om att förebygga viltskada

Rovdjur i länet:

 • Björn – Ja, men ingen uppgift om utbredning eller antal.
 • Järv – Ja, men ingen uppgift om utbredning eller antal.
 • Lodjur – Ja, men ingen uppgift om utbredning eller antal.
 • Varg – Ja, men ingen uppgift om utbredning eller antal.

Norrbotten

Söka bidrag:

När jag kontaktar länstyrelsen i Norrbotten via telefon får jag besked om att bidraget finns även hos dem. Vi finner dock ingen information på hemsidan så rekommenderar att du tar kontakt via telefon: 010-225 50 00.

Länstyrelsen i Norrbottens hemsida

Rovdjur i länet:

 • Björn – Björnspillningsinventeringen 2016 visade att man identifierat runt 506 olika individer.
 • Järv – Man uppskattar att halva Sveriges bestånd av Järv faktiskt finns i Norrbotten. Cirka 350 Järvar håller till mestadels i fjällområdet.
 • Lodjur – Här räknar man med att det finns ca 250 lodjur i Norrbotten.
 • Varg – Norrbotten har ingen fast vargstam och gör vargen till det minst förekommande rovdjuret i länet. Enstaka individer vandrar från omkringliggande områden som bl.a. Norge och Finland.

Stockholm

Söka bidrag:

På länstyrelsen i Stockholm kan du söka bidrag till skyddsväst för jakthundar, eftersökshundar och räddningshundar som skall användas inom ett dokumenterat vargrevir i länet. Du kan söka bidrag för jakthundar men även hundar som ingår i Polisens eftersöksorganisation samt räddningshundar.

Skyddsväst för jakthund – Sök bidrag

Rovdjur i länet:

 • Lodjur – vid inventeringen 2010 beräknar man antalet lodjur i länet till 20-25 st samtliga spår hittades i de norra delarna.
 • Varg – Fåtal exemplar.

Södermanland

Söka bidrag:

På länstyrelsen i Södermanlands län kan du söka bidrag till skyddsväst för din jakthund. Det går även att få detta för eftersökshundar och räddningshundar inom ”dokumenterat vargrevir” i länet.

Det ställs även några speciella krav på västen: ”För att bidrag ska lämnas ska västarnas funktion förhindra att hunden skadas allvarligt eller dödas vid vargangrepp” skriver man på länstyrelsen i Södermanlands läns hemsida.

Skyddsväst för hund – Sök bidrag

Rovdjur i länet:

 • Björn – Inga bekräftade observationer av björn i Södermanland.
 • Järv – Inga Järvar har synts till heller.
 • Lodjur – Man har dokumenterat en föryngring inom länet.
 • Varg – Inga varg revir finns bekräftade i området. Ett fåtal observationer och spår av varg som vandrat genom länet finns dock.

Uppsala län

Söka bidrag:

Du kan söka bidrag för högst 50 % av kostnaden. Högsta belopp som delas ut är 5000 kr. Detta ”i mån av medel” som man skriver på länstyrelsen i Uppsala läns hemsida. Man kan få bidrag vid ett inköp av en skyddsväst som skyddar eller avskräcker vid angrepp från varg, exempelvis genom att västen är försedd med el-slingor eller stålpiggar.

Om du söker så måste du ha jakträtt i Uppsala län och jaktmarken måste finnas inom ett vargrevir i Uppsala län. Detta skall vara dokumenterat av länstyrelsen. Du måste också bifoga intyg om jakträtt, från markägare eller jakträttshavare med din ansökan. Länsstyrelsen vill också ha en kort rapport efter användandet.

Ansök om bidrag till skyddsväst mot rovdjursangrepp på hund.

Rovdjur i länet:

 • Varg – Bekräftade vargangrepp av tackor på Hållnäshalvön.
 • Björn – Kartläggning pågår
 • Lo – Vid inventeringen 2015 fann man drygt 60 individer.
 • Järv – Kartläggning pågår

Värmland

Söka bidrag:

Länstyrelsen i Värmland kan ge bidrag till med upp till 50 % av inköpspriset (ex. moms), dock högst 5000 kr för en skyddsväst med piggar eller elvästar för hundar som arbetar lösa på eftersök eller jagar inom Värmlands län. Man betalar i första hand ut bidrag till sökande som har aktiva jakthundar. Undantagsvis även till räddningshundar eller olika typer av tjänstehundar.

Ansök om bidrag till skyddsväst mot rovdjursangrepp på hund.

Rovdjur i Värmland:

 • Varg – Det har under de senaste åren funnits vargrevir i samtliga skogsdominerade områden i länet. Under senaste inventeringen som pågår 1 oktober – 31 mars en gång per år fann man 12,5 Länsegna föryngringar, 12,3 Länsegna familjegrupper och 18,8 Länsegna revir (familjegrupper+par). (Antal i decimaltal beror på antalet fördelas med andra regioner som ex.vis. Norge).
 • Lo – Vanligast i södra delarna av Värmland. Det har under 2000 talet som mest funnits ca 40 familjegrupper vilket motsvarar ungefär 240 individer.
 • Björn – Här finns uppskattningsvis 17 individer efter en inventering 2012. De finns främst i norra delarna av Värmland.
 • Järv – Enstake järvar vandrar in då och då i Värmland. Det finns ingen uppgifter om någon föryngring. Vanligast i Nordvärmland men har observerats över hela länet. Järven är ett problem för renägare i fjällen. Den lever av byten andra rovdjur lämnat. Den äter också av jägarnas slaktavfall, fallvilt och vilt som dött i trafiken.

Västmanland

Söka bidrag:

Länstyrelsen i Västmanland har stor fokus på säkerhet och förebyggande kring rovdjur. De ger bidrag till flera olika förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp. Detta omfattar även rovdjursstängsel mm. Här går det faktiskt att låna skyddsvästar till hundar. Du kan låna den ett år för att se om hunden kan arbeta med västen. Länstyrelsen i Västmanland delar ut ett halsband med en pingla på. En så kallad ”Vargpingla” tros minska risken för angrepp av varg. Dessutom ger man bidrag om du själv skall köpa en skyddsväst till din hund.

Bidrag till inköp av skyddsväst till hund

Rovdjur i länet:

 • Björn – Inga kända föryngringar men några få som vandrar genom länet.
 • Lodjur – Man räknar med att 10 – 15 familjegrupper finns i regionen.
 • Varg – Man räknar med sex vargrevir, Aspafallet, Färna, Gåsmyren, Kesberget, Billsjön och Kölstareviret. Det är troligast att träffa på varg i de nordvästra delarna. Enstaka vandringsdjur finns dock i hela länet.

Västra Götaland

Söka bidrag:

I Västra Götaland kan du  söka bidrag till skyddsväst för att skydda din hund mot rovdjur. Man delar dock bara ut bidrag till västar som är till för att skydda mot varg. Man prioriterar även ansökningar från sökanden från områden där det finns mycket varg. Du måste vara skriven i Västra Götaland för att kunna söka detta bidrag.

Skyddsväst för hund mot rovdjur – Ansökan

Rovdjur i länet:

 • Björn – Fåtal björnar vandrar ibland genom de norra delarna av länet.
 • Lodjur – Sammanställning från 2015/2016 visar att det då fanns minst 83 lodjur i Västra Götaland. Möjligen finns fler som inte kunnat spåras.
 • Varg – Spridda observationer under åren som verkar röra sig om 5-7 individer. Inga valpar har dock fötts det senaste året.

Örebro

Söka bidrag:

Länsstyrelsen i Örebro ger bidrag till drivande och ställande jakthundar. Det kan även innefatta hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation, räddningshundar m.fl. Bidrag ges som högst med 50% av kostnaden. Högsta belopp du kan få i bidrag är 5000 kr.

Ansök om bidrag till skyddsväst mot rovdjursangrepp på hund.

Rovdjur i Örebro län:

 • Varg – Fasta stammar i länet.  12 revir varav 9 delas medVärmlands, Dalarnas eller Västmanlands län.
 • Lo – Ganska spridd men finns mest i de norra delarna av länet. Man känner till ett 40 tal individer.
 • Björn – Endast ett fåtal observationer i de norra och västra delarna. Vanligast med unga hanar som vandrat från Dalarna.
 • Järv – Rapporter från allmänheten om observationer i norra och östra delarna.

 

Kort om våra största rovdjur.

Vargen – Sveriges största hunddjur

Varg, en av de stora skandinaviska rovdjuren. Hunden och vargen är ju besläktade och de kan lätt förväxlas i olika sammanhang. Spår från stora hundar kan t.ex. misstas komma från varg. Under 2016-2017 beräknar man vargstammen i Skandinavien till totalt cirka 430 individer. Av dessa fanns sammanlagt 355 i svenska revir och i revir som delas mellan Norge och Sverige.

Lodjur i Sverige

Europas största kattdjur är också Hälsinglands landskapsdjur. Lon finns spritt i stora delar av Skandinavien utom Danmark. Den är även spridd runt om i hela Sverige utom Öland och Gotland. Den sprider sig nu allt mer söder ut i Sverige. Vid senaste inventeringen som gjordes vintern 2016-2017 beräknades antalet till 1553 lodjur i Skandinavien. Av dessa befinner sig 1224 st i Sverige. Antalet familjegrupper hade minskat sedan förra inventeringen.

Björn i Sverige

Björnstammen i Sverige har ökat starkt under de senaste åren. Gillar barrskog och fjällmiljön men sprider sig sakta söderut. Skall man lita på statistik så har faktiskt varg varit farligare för människan än björn. Vid de senaste spillningsinventeringar från 2013 beräknar man antalet till 2 800 björnar.

Järv i Skandinavien

Trivs i fjällkedjan ända ned till nordvästra Dalarna men finns även Dalarna och norra Värmland. Under 2016 beräknades den Skandinaviska järvpopulationen uppgå till 848 vuxna individer, varav 499 i Sverige. Under inventeringssäsongen registrerades 108 föryngringar, varav 58 i Sverige.

Järven är för de flesta ett ganska osynligt rovdjur. Den är ingen vidare jägare utan lever som asätare. I Sverige finns just nu cirka 500 Järvar


Källor: Alla uppgifter ovan är hämtade från respektive länstyrelses hemsida. Läs gärna mer där för att få aktuella uppgifter och statistik.

- Annons -
Nyfiken på biodling? Ny Podcast. - Lyssna helt gratis!